Хімічна лабораторія кафедри Медичної хімії та біології

Хімічна лабораторія кафедри Медичної хімії та біології була створена одночасно із створенням кафедри у 2015 році.

У 2016 році на кафедрі, завдяки подарованому одеським заводом "Біостимулятор" фізичному і хімічному обладнанню, була облаштована невелика лабораторія. Були отримані ряд цінних для учбового процесу та рутинних наукових досліджень інструментів, серед яких УФ-спектрофотометр, поляриметр, рефрактометр, колориметр, мікроскоп, лабораторна центрифуга, технічні та аналітичні ваги, муфельна піч, сушильна шафа, комбайн із змінними блоками для експериментального приготування лікарських композицій, мішалки та ін.
Історія
Завдяки спонсорський підтримці, яку організувало керівництво Міжнародного гуманітарного університету на чолі с Ківаловим С.В., лабораторія також була забезпечена новою апаратурою, а саме термостатом для біохімічних експериментів та досліджень, дистилятором для забезпечення лабораторії дистильованою водою, ультразвуковою мийкою, рН-метром, вакуумним насосом та компресором, електронними лабораторними вагами, електричними плитками, магнітною мішалкою, простою витяжною шафою, шафами для реактивів та посуди, мінімумом лабораторної посуди, необхідної для проведення аналітичних, фізико-хімічних та біохімічних експериментів. У лабораторії, завдяки спонсорський підтримці, в необхідних місцях, встановлені електричні розетки для підключення обладнання та приборів, проведена вода, встановлена мийка для миття посуди.

Напрями діяльності лабораторії
Хімічні експерименти
У лабораторії проводяться деякі простіші та нескладні демонстраційні хімічні експерименти та лабораторні роботи з курсів загальної та неорганічної, фізичної та колоїдної, органічної, фармацевтичної та біологічної хімії, біології та інших дисциплін, викладачі мають можливість ознайомити студентів медичних та фармацевтичних спеціальностей з елементарними навичками експериментальної роботи та з обладнанням лабораторії. Викладачами кафедри підготовлені методичні вказівки для лабораторних робіт з аналітичної, біоорганічної та біологічної хімії, фізичної хімії.
Створення магістерських робот
У лабораторії були виконані дві експериментальні магістерські роботи: Н. Д. Ромсіцька. «Створення лікувально-профілактичних зовнішніх засобів на основі розчинів А. С. Самохоцького», 2019 рік; Г. Я. Радєва. «Сучасні методи отримання та медичного застосування β-глюкану», 2017 рік та на регулярній основі працює студентська факультативна група та виконуються хімічні досліди, у тому числі початкові експерименти по створенню наноматеріалів шляхом іммобілізації поверхні карбонових нанотрубок.
Участь у наукових конкурсах
Завдяки існуванню лабораторії, яка має мінімальні експериментальні можливості, кафедра приймала участь у конкурсі проєктів Національного фонду досліджень України із виконання наукових досліджень і розробок "Наука для безпеки людини та суспільства" 2020 року з проектом «Дизайн, синтез і дослідження інгібуючої активності серії пептидоміметиків націлених проти вірусної протеази коронавірусів» та конкурсі проєктів із виконання наукових досліджень і розробок "Наука для безпеки і сталого розвитку України" 2021 року з проектом «Формування механізму управління ефективністю подолання коронавірусної пандемії».
Дослідження
Треба зазначити, що хімія та її розділи, за виключенням теоретичної та квантової хімії, потребують глибоких експериментальних досліджень. Наукові інтереси дослідників кафедри зосереджені в сферах загальної органічної хімії і органічного синтезу, стереохімії органічних сполук, медичної хімії, супрамолекулярної хімії, біоінформатики, молекулярної біології, методичних аспектах викладання хімічних та біологічних дисциплін. Колектив кафедри у подальшому планує, завдяки фінансовій підтримці та інших можливостей, розширити лабораторні заняття і експериментальну роботу та продовжує підготовку відповідних методичних вказівок та напрямів наукових досліджень.0
Галерея
Made on
Tilda