Кафедра медичної хімії та біології

Кафедра Медичної хімії та біології була створена у 2015 році на базі хімічних, біологічних та технологічних дисциплін. До складу кафедри увійшли викладачі хімії, біології та технологічних дисциплін кафедри загальної та клінічної фармакології Одеського медичного інституту. Завідувачем кафедри було призначено кандидата хімічних наук, доцента В. А. Бачерікова.
Створення кафедри надало нового імпульсу у розвитку учбової, викладацької, організаційно-методичній роботі і науково-дослідницької діяльності у царині хімії, біології та пов'язаних з ними, а також з фармацією та косметологією технологічних дисциплін.

Доценти та викладачі викладають такі хімічні дисципліни як загальна та неорганічна хімія, аналітична хімія, органічна хімія, біологічна хімія, фізична та колоїдна хімія, фармацевтична хімія, токсикологічна хімія, біологічні дисципліни, такі як медична біологія, медична та біологічна фізика, фізичні методи аналізу та метрологія, суто фармацевтичні та косметологічні дисципліни, такі як технологія ліків, аптечна технологія лікарських засобів, клінічна фармація, промислова технологія лікарських засобів, технологія парфумерних та косметичних засобів промислового виробництва. Викладачами кафедри регулярно оновлюються робочі навчальні програми, методичні вказівки та посібники для самостійної роботи студентів.

Викладання базових дисциплін ведеться на кафедрі двома мовами: українською та англійською (для іноземних громадян). На кафедрі постійно працює науково-студентський гурток, в якому студенти розширюють хімічні та біологічні знання та розв'язують прикладні завдання.


Про кафедру
Професійно-викладацький склад
 • Бачеріков Валерій Анатолійович
  Завідувач кафедри, доцент, кандидат медичних наук
 • Самбурський Сергій Едуардович
  Доцент, кандидат медичних наук
 • Сметанюк Алла Володимирівна
  Викладач
 • Федорова Галина Володимирівна
  Доцент, кандидат медичних наук
© 2022 Факультет стоматології та фармації МГУ

Made on
Tilda